سفارش طراحی لوگو سفارش طراحی لوگو

مراحل ثبت سفارش به شرح زیر می باشد:

تماس با لوگو ایران و تشریح سفارش خود (تماس تلفنی یا ارسال ایمیل)
تکمیل فرم سفارش و ارسال فرم تکمیل شده برای ما از طریق ایمیل
وایز %۵۰ هزینه تعرفه انتخابی به یکی از حساب های ارائه شده در سایت
ارسال شماره پیگیری پرداخت + نام بانک مقصد برای ما از طریق ایمیل یا پیامک یا تماس تلفنی

قیمت طراحی لوگو , آرم

قیمت طراحی لوگو نوشتاری

لوگوتایپ، ارائه 2 اتود 4 ویرایش 800/000 تومان

قیمت طراحی لوگو تصویری

آرم، ارائه 2 اتودد 4 ویرایش 800/000 تومان

قیمت طراحی لوگو ترکیبی

آرم و لوگوتایپ ، ارائه 2 اتود 4 ویرایش 1/000/000 تومان