درباره ما

لوگو ایران از سال 1383 در زمينه گرافيک مشغول به کار گرديد و از سال 1385 فعاليت هاي خود را در زمينه طراحی وب سايت گسترد. از سال 1387 نيز با به هم پيوستن گروه هاي طراحي و برنامه نويسی دنا ، تصوير دانه و هنرکده 87 علاوه بر فعاليت هاي پيشين خود به طور تخصصی در زمينه گرافيک، طراحی وب سايت، بازاریابی اینترنتی مشغول به فعاليت شد. سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که فعالیت تخصصی و محدود خود را با ایده های جدید و به روز، در زمینه طراحی لوگو و نشان تحت عنوان لوگو ایران ازابتدای سال 95 رسما آغاز نماید.
کار تيمی به منظور دستيابی به همياری و هم افزایی در سرلوحه تیم ماست.